VÄLKOMMEN TILL COMPUTIME


Computime är specialiserade på helhetslösningar inom support och IT-drift för företag och organisationer.
Vårt mål är att alltid erbjuda tjänster och lösningar som kan göra våra kunders vardag enklare och mer effektiv.

”Computime har under lång tid visat att de är en kompetent och lösningsorienterad samarbetspartner som i dag fungerar som vår förlängda IT-avdelning. Att dialogen är lättsam med högt i tak hjälper också till. De känner oss väl och vi upplever att de förstår vår vardag och hur vi vill utveckla vår verksamhet. Där andra kanske skulle sälja oss en kortsiktig lösning väljer de ett långsiktigt perspektiv och är inte minst måna om helheten.  Vår verksamhet är väldigt informationsintensiv och det är helt avgörande att vi har en stabil och tillgänglig IT-miljö. Med Computimes hjälp har vi på ett kostnadseffektivt sätt skapat det. ”

Martin Steen, VD, Schakt i väst AB