För mer information kontaktaPeter Stake påTel. 031-91 53 00

Compucare

IT-stöd som bara finns och fungerar

IT är ett område där det kan löna sig att låta andra göra jobbet. När kompetens och fokus måste vara inriktat på den egna verksamheten är en tjänstebaserad IT-lösning ofta den bästa vägen. Istället för ”datorer” och ”programvara” ser vi i dag hur de flesta vill ha en ”fungerande, effektiv arbetsplats”.

Fördelarna med Compucare är flera, från garanterad tillgänglighet och flexibilitet till snabb support och full koll på företagets programvarulicenser. Att inte behöva investera och se till att den egna IT-kompetensen följer den tekniska utvecklingen brukar också vara attraktivt. Lägg där till den ekonomiska aspekten – företaget får till en förutsägbar kostnad tillgång till en modern IT-lösning.

Tack vare skalbarheten i Compucare erbjuder lösningen samma höga service för såväl fåmansföretag som den större organisationen med flera hundra medarbetare.

Proaktiv IT-drift
Compucare är ett väl beprövat koncept för en automatiserad, proaktiv IT-drift. Det innebär att du i en och samma lösning exempelvis kan hantera viktiga delar som övervakning, support och backup. Med hjälp av bland annat trendanalyser och effektiv övervakning finns också goda möjligheter att identifiera och åtgärda problem i ert IT-system – innan ni själva är medvetna om dem. Vid avvikelser larmas Computime och en tekniker kan undersöka och åtgärda orsaken till felet.

Väl sammanhållen lösning som bara blir bättre
Väljer ert företag Compucare får ni tillgång till snabb support genom Computimes helpdesk. Alla ärenden registreras och knyts till ert konto. Den samlande lösningen med full tillgång till historik gör det enklare att få en överblick och föreslå lämpliga åtgärder som kan underlätta det dagliga arbetet för era anställda – en bra lösning blir med det bara bättre med tiden. Det mesta av vårt supportarbete sker online. Det bidrar i sin tur till snabbare hjälp och mindre påverkan på miljön. En annan effekt är att att det inte spelar någon roll om datorn finns i Mölndal eller Peking. Är den bara ansluten till internet så kan vi hjälpa till.

Säker dokumentation, uppföljning och uppdatering
En viktig del av en säker IT-miljö är dokumentation. Man bör exempelvis veta vilka beroenden som finns och vilka program som samarbetar i IT-systemet. Självklart löser vi på Computime även detta. Med Compucare får ni en egen inloggning till företagets dokumentation där alltifrån ritningar, kontaktuppgifter till leverantörer och programlicenser finns samlade. Allt på ett ställe, uppdaterat av Computime, enkelt och tillgängligt.

Att dina system är uppdaterade med de senaste säkerhetsfixarna är nödvändigt för att vi ska kunna garantera er IT-miljö. För att säkerställa detta verifierar Computime löpande att din miljö har de senaste säkerhetsuppdateringarna och att de är korrekt installerade. Om en dator ändå skulle haverera så har vi vid behov möjlighet att hjälpa våra Compucare-kunder med en standardkonfigurerad lånedator under reparationstiden.

Som Compucare-kund får du också tillgång till en produktspecialist som även har möjlighet att komma till er för ett möte. Då går vi exempelvis igenom förslag på lämpliga förbättringsåtgärder, uppföljning av fel och förslag på budget.

För mer information kontaktaPeter Stake påTel. 031-91 53 00