För mer information kontaktaPeter Stake påTel. 031-91 53 00

Compustore

Enkel och säker backup

Ert företags information är troligen den viktigaste tillgången ni har. För flertalet är data i sig dessutom en verksamhetskritisk del som behöver vara säkert tillgänglig i det löpande arbetet.

Samtidigt upplever många företag idag problem med sitt befintliga backupsystem. När behovet är som störst fungerar backuplösningen i praktiken dåligt, eller inte alls. Här vill Computime göra skillnad och erbjuda en lösning som både ger trygghet i vardagen och fungerar när det verkligen gäller.

Automatiserad lösning i molnet
I takt med att datamängden ökar så räcker inte tiden för att ta backup till. Det får till följd att också tiden att administrera backupsystemet ökar. De stora datamängderna gör dessutom att tiden för att återställa data ökar.

Compustore är en modern, användarvänlig molntjänst som möter precis de här utmaningarna. Med Compustore behöver användaren aldrig uppdatera agenter eller programvara, ni slipper installera om servrar från grunden och har alltid en aktuell backup av er data.

Hög grad av automatisering och möjlighet att integrera
Efter många års erfarenhet vet vi att en effektiv backuptjänst kräver en hög grad av automatisering och möjlighet till integration. Möjligheten till integrationen med Compucare, vårt systemverktyg för en automatiserad IT-drift, gör därför Compustore till en ovanligt komplett och i många delar unik backuptjänst med funktioner såsom kontinuerlig övervakning, alarm, rapporter, fjärråterställning av data och replikering av data till annan plats.

Flexibilitet utan oförutsedda kostnader
Genom att använda Compustore för er backup får ni en smidig, säker lösning som fungerar i dag – och imorgon. Compustore ersätter inte minst företagets behov av att självt exempelvis administrera och införskaffa nya licenser, servrar, backupkapacitet och diskutrymme. Förutom mindre eget arbete innebär lösningen en större förutsägbarhet sett till företagets kostnader för IT.

Compustore är samtidigt en flexibel tjänst. Om ni exempelvis skulle råka ut för brand, stöld eller något annat som gör era servrar obrukbara så finns möjligheten att starta upp nya i vår moderna serverhall och fortsätta arbeta.

För mer information kontaktaPeter Stake påTel. 031-91 53 00