Computime arbetar sedan år 1987 med att erbjuda företag och organisationer helhetslösningar inom support och IT-drift. Vårt mål är att alltid erbjuda tjänster och lösningar som kan göra våra kunders vardag enklare och mer effektiv.

Förutom ett brett utbud av tjänstebaserade helhetslösningar inom drift och support erbjuder Computime spetskompetens inom kundanpassade datorer. Med ett eget lager och ett väl inarbetat nätverk av leverantörer och samarbetspartners kan vi erbjuda såväl fåmansföreteget som industriföretaget snabb, kvalificerad och kostnadseffektiv hjälp.

Vi har kontor och lager i Billdal, strax söder om Göteborg. Våra kunder finner du däremot i hela landet.

En partner som kan se bakåt hjälper dig se framåt

IT handlar förstås en hel del om att ta till sig och använda ny teknik på ett smart sätt. Men för den som vill lyckas i sitt arbete är erfarenhet i allmänhet också en framgångsfaktor.
Det är här vi kommer in. Med Computime vid din sida får du tillgång till en erfarenhetsbank med både bredd och djup – vår första kund hjälpte vi för över 25 år sedan. Sannolikheten är därmed ganska stor att vi stått inför utmaningar som liknar de som din verksamhet har att hantera. Med det vet vi också vad som fungerar och vad som vinner på att undvikas.
Som kund kan du samtidigt vara säker på att vi aldrig slår oss till ro eller lutar oss mot genomförda projekt. Vi drar istället nytta av våra erfarenheter och blickar framåt. Vi arbetar med kompetensutveckling och certifieringar på ett sätt som gör att du både får del av den senaste tekniken men också en erfarenhet som gör att vi skiljer oss från mängden.
Att flertalet kunder väljer att arbeta med Computime under lång tid gör oss särskilt stolta.

Vår verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att största möjliga hänsyn tas till globala miljöaspekter. Vi skall medverka till en renare miljö genom att:

• Arbeta för att produkterna vi säljer skall vara miljövänliga och kunna återvinnas. Våra produkter skall ha lång livslängd och vara av så god kvalitet att de i första hand kan återanvändas och inte för tidigt behöver utrangeras.

• Tillse att vi anlitar tillverkare och leverantörer som också tar största möjliga hänsyn till miljön och som miljödeklarerar sina produkter.

• Återanvända emballage och kontorsmaterial när så är möjligt och ekonomiskt rimligt.

• Sortera och lämna papper, wellpapp, plastmaterial, skrot och elektronikavfall till återvinning.

• Aktivt sträva efter att minska antalet transporter genom samleveranser och direktleveranser.

• Ha en särskilt utsedd miljöansvarig som organiserar miljöarbetet.

• Följa gällande miljölagstiftning.

• Skall ständigt förbättras genom att minska vår miljöpåverkan.